Gratis isoleringstjek
Vi tjekker husets isolering. Det er gratis og uforpligtende!
Bestil et tjek her

Dokumentation

Her finder du links til de nyeste offentligtgjorte rapporter og undersøgelser omkring isoleringsmaterialet Papiruld.

 

ETA - Europæisk Teknisk Godkendelse

 

ETA - Europæisk Teknisk Godkendelse 2013 - dansk version

Her findes de nyeste måleresultater af Papiruld/Envinsu omkring brandklasse, isoleringsevne, sætning mv.

ETA - engelsk version

Ydeevne deklaration

 

Produkt- og sikkerhedsdatablade

 

Produktdatablad, Papiruld Standard, marts 2016

 

Produktdatablad, Papiruld Hulmur, marts 2016

 

Produktdatablad Papiruld Lyd, marts 2016

 

Produktdatablad Papiruld Iso-Let, juli 2017

 

Sikkerhedsdatablad Papiruld Standard, juli 2016

 

Garantibevis, marts 2016

 

Isoleringsevne - lambdaværdi (VarmeIsoleringsForeningen)

 

Konstruktionskataloger

 

Konstruktionskatalog for isoleringsmaterialet Papiruld

Her findes 21 forslag til bygningsdele med Papiruld samt tekniske tegninger. Revideret juni 2017.

 

Konstruktionskatalog fra DBI

Konstruktionskataloget ”Bygningsdele med celluloseuld og høruld” fra 2001 giver eksempler på konstruktioner med Papiruld. Kataloget er udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut for Miljø- og Energiministeriet.

 

Miljø og CO2

 

Miljøvaredeklaration – EPD

Papiruld Danmark A/S har som noget helt nyt fået udarbejdet en miljøvaredeklaration som er udgivet af epd danmark. EPD’en er udviklet i overensstemmelse med kravene i EN 15804 og verificeret i henhold til ISO 14025 af 3.part. 

 

BREEAM klassifikation

Ifølge BREEAM - Bre Environmental Assessment Method - klassificeres celluloseisolering som et A+ produkt. BREEAM er en udbredt britisk miljøcertificeringsordning som anvendes ved miljøvurdering af en bygning med fokus på CO2-udledning. Isoleringsmaterialer bliver rangeret fra A+ til E, hvor A+ er mest miljøvenligt, og E er mindst miljøvenligt. Et A+ materiale kan således indgå i et BREEAM certificeret byggeri.

Ved klassificering af celluloseisolering vurdere BREEAM, at der opstår en CO2-opsparing ved installering af produktet i stedet for CO2-udledning. Klik her for at læse nærmere.

 

Fugt og lufttæthed

 

Dampspærre

I følge målinger foretaget af By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut) i 2002 er dampspærre overflødig ved papirisolering. Se den fulde rapport her.

 

Kvalitetssikring af huse isoleret med Papiruld - sammendrag
Papiruld Danmark har, sammen et eksternt institut som udvikler, anvender og formidler forsknings- og teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv, i 2012 foretaget kvalitetskontrol og fugtmålinger i 10 huse isoleret med Papiruld på hhv. loft, hulmur og krybekælder. Er du interesseret i at læse den fulde rapport, kan du henvende dig til teknisk konsulent Sana Saleem på sana@papiruld.dk.

 

Tæthedprøvning uden dampspærre - tungt byggeri
Måling fra 2012 viser, at man kan undvære dampspærre i tungt byggeri ved isolering med Papiruld, og samtidig sikre at huset er tæt.

 

Tæthedprøvning uden dampspærre - let byggeri

Måling fra 2014 viser, at man kan undvære dampspærre i let byggeri ved isolering med Papiruld og samtidig sikre, at huset er tæt.

 

Lyd

 

Luftlydisolation

Måling udført af DELTA (Godkendt Teknologisk Serviceinstitut, GTS) viser, at Papiruld Standard og Papiruld Lyd opfylder BR15-krav til luftlydisolation R’w på mindst 53 dB. Download rapporterne herunder:

Luftlydisolation for Papiruld Standard

Luftlydisolation for Papiruld Lyd

 

Trinlydsdæmpning
Måling udført af DELTA (Godkendt Teknologisk Serviceinstitut, GTS) viser, at Papiruld Standard og Papiruld Lyd opfylder gulvgruppe 2 jf. SBI anvisning 237, som forventes at overholde krav til luftlydisolation R’w≥ 55 dB og trinlydsniveau L’n,w≤ 53 dB. Download rapporterne herunder:

Trinlydsdæmpning for Papiruld Standard 

Trinlydsdæmpning for Papiruld Lyd

 

Tilsætningsstoffer

 

Borsalte

Rapport om anvendelse af borsalte i isolering udarbejdet af Chemtox Miljørådgivning i 1995. Rapporten konkluderer bl.a., at "der er ingen risiko for sundheden ved at anvende borsyre/borax til isolering med den proces som normalt anvendes."

 

Bor i indeklimaet

Arbejdsmiljø Instituttet - AMI, har i 1999 fortaget en undersøgelse af forekomsten af bor i indeklimaet. På basis af de udførte feltmålinger kan det konkluderes, at forekomsten af bor i indeklimaet ikke eller kun i meget ringe grad, adskiller sig fra baggrundsforekomsten, det vil sige i luften udenfor.

 

Murværk

En afdeling under Energistyrelsen har i 2000 udarbejdet en rapport, hvor man har undersøgt borsaltes og Papirulds påvirkning af murbindere i hhv. galvaniseret stål, tinbronze og stål. Borsaltene har ingen påvirkning på murbindere i tinbronze og stål. På murbindere i galvaniseret stål har man ikke kunne finde nogen sammenhæng mellem borsalte/Papiruld og rust. Læs mere i bilag 2, side 2, punkt 3 i den fulde rapport.

 

 

Find en isolatør
Vi dækker hele landet. Klik her og find den tætteste på dig.
Find lokal isolatør
Hvad koster det?
Det er billigere at få isoleret end mange husejere forestiller sig.
Beregn din pris her
Få tilskud til efterisolering
Du kan få tilskud til efterisolering af din bolig.
Sådan får du tilskud